€ 999,-
Gestart op 1 mei 202410.00 - 17.004 dagen

Regressietherapie: Het Ontdekken van Innerlijke Diepten voor Persoonlijke Groei en Genezing

Hypnose-Regressietherapie is een onmisbare therapiesoort bij het werken aan diepgaande transformatieprocessen. Vanwege de complexiteit t.a.v. de uitvoer van een behandeling waarbij in chronologische volgorde wordt gewerkt, is dit een apart onderdeel van Hypnotherapie dat slechts zeer zelden, zo gedetailleerd, in een basisopleiding wordt aangeboden.

Hypnose Regressie NRTO & GRO Erkenning

Over deze Masterclass…

In deze 4-daagse klassikale opleiding gaan we ons voor veel studenten begeven op onbekend gebied. Door een systematische aanpak waarbij het opdoen van theoretische kennis in praktijk wordt gebracht door veelvuldig oefenen zal je voldoende theoretische en praktische vaardigheden ontwikkelen om verantwoord aan de slag te gaan als zelfstandig Hypnose-Regressietherapeut. Na het volgen van deze 4-daagse opleiding ben jij in staat om op een veilige, ethische en verantwoorde wijze een behandeltraject aan te bieden aan cliënten met problematiek, die ontstaan is door conditioneringen uit het verleden, door middel van regressietherapie.

De Helende Reis naar het Verleden: Regressietherapie in Perspectief

Regressietherapie is een therapeutische benadering die zich richt op het verkennen en herbeleven van gebeurtenissen uit het verleden van de cliënt. Deze gebeurtenissen, die zich eerder in het leven van de cliënt hebben voorgedaan, worden onderzocht om inzicht te krijgen in de oorsprong van de huidige problemen en uitdagingen waarmee de cliënt te maken heeft.

Het essentiële doel van regressietherapie is om diep in het onderbewustzijn van de cliënt op zoek te gaan naar de wortels die gezorgd hebben voor het ontstaan van de problemen waar een cliënt mee kampt. Vaak zijn deze gebeurtenissen uit het verleden vergeten door de cliënt, of ze zijn nooit volledig bewust geweest van hun invloed. Soms heeft de cliënt deze gebeurtenissen zelfs actief of onbewust verdrongen als een overlevingsmechanisme.

Tijdens een regressiesessie vindt er een diepgaande dialoog plaats tussen de cliënt en de therapeut. Deze dialoog is gericht op het verkennen van de gebeurtenissen, emoties en gedachten die verband houden met de problemen van de cliënt. Door middel van deze gesprekken worden conditioneringen en overtuigingen die in het verleden zijn gevormd, geïdentificeerd en getransformeerd.

Het uiteindelijke doel van regressietherapie is om de negatieve invloeden en blokkades die voortkomen uit het verleden los te laten, zodat de cliënt zichzelf kan bevrijden van belemmerende patronen en gedragingen die zijn ontstaan als gevolg van deze vroegere gebeurtenissen. Hierdoor kan de cliënt een positieve verandering ervaren in het huidige leven en welzijn.

Kortom, regressietherapie biedt een waardevolle gelegenheid voor cliënten om dieper in zichzelf te kijken, onbewuste obstakels te overwinnen en emotionele groei en genezing te bevorderen door het herbeleven en inzicht te krijgen in het ontstaan van het probleem. Het is een krachtig instrument voor persoonlijke transformatie en welzijn.

Wat ga je leren tijdens deze 4-daagse masterclass?

√ wat is regressie en waarom is regressietherapie zo belangrijk
√ geschiedenis van regressie
√ het doel van regressie
√ wanneer pas je regressie toe
√ het toepassen van regressietherapie
√ de algemene structuur van een regressiesessie
√ symptoombestrijding versus het aanpakken van de oorzaak bij de basis
√ welke regressietechnieken zijn er
√ leeftijdsregressie en vorige levens regressie
√ de ISE en de SSE’s
√ verbale en non-verbale bruggen
√ wat is een abreactie en hoe ga je er mee om
√ do’s en dont’s van regressie
√ belangrijke elementen van een hypnosesessie in relatie tot regressie
√ wat is de link met kwantumfysica
√ het belang van emoties
√ neuropeptiden
√ wanneer is er sprake van echte regressie en wanneer niet
√ technieken om het ‘trigger event’ te achterhalen
√ de kracht en het belang van kunnen vergeven
√ de Ubuntu vergevingstechniek
√ regressie en je innerlijk kind
√ ISE transformeren met gebruik van de Informed Child Techniek
√ diverse regressietechnieken en scripts
√ exductie
√ na de sessie loslaten van jouw cliënt en jezelf vrijmaken

Voor wie is deze masterclass geschikt?

Deze masterclass is geschikt voor hypnotherapeuten die minimaal de basiscursus hypnosetechnieken hebben gevolgd en die specifiek willen leren hoe zij met Regressietherapie op zoek kunnen naar de basis van het issue, het probleem, waarmee de cliënt bij jou komt en het van daaruit op kunnen lossen. Hierbij is het doel om de oorzaak van het probleem op te sporen, en om te zetten.

Alle benodigde vaardigheden leer je tijdens deze 4 daagse-opleiding. Wanneer je met Regressietherapie in Hypnose wilt gaan werken is het belangrijk om te weten wat je wel maar ook wat je niet moet doen om het probleem van de cliënt op te lossen. Wanneer je aan de slag gaat zonder je verder te verdiepen over alle ins-en outs van regressie zou je een probleem kunnen verergeren of er een nieuw probleem bij kunnen maken en dat is niet de bedoeling. Dit alles leer je tijdens deze uiterst complete masterclass.

Deze opleiding is zeker een belangrijke, zo niet onmisbare, tool om je cliënten blijvend en verantwoord te kunnen helpen m.b.v. Hypnose.

Leer van Gerry: Hypnotherapie en Groei

 

Overige informatie

De minimale deelname voor deze masterclass bedraagt 8 cursisten.
Na afloop van elke module ontvang je een manual.
Deze masterclass wordt altijd klassikaal gegeven. Vanwege de intensiteit van het oefenen binnen deze dagen is het niet mogelijk, niet verantwoord, om dit online te doen.

HypnoWorld Academy is ingeschreven in het door de overheid ingestelde Centrale Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daarnaast werkt HypnoWorld Academy met een kwaliteitsmanagementsysteem om haar cursisten/studenten de best mogelijke leerervaring te bieden en is erkend NRTO-lid. Mis geen belangrijk nieuws en volg ons via WhatsApp channels

INSCHRIJVEN