Zorgverzekeraars hypnotherapie

  1. Homepage
  2. Zorgverzekeraars hypnotherapie

Zorgverzekeraars Algemeen

Nederland kent iets meer dan 40 verschillende zorgverzekeraars. Het basispakket dekt kosten voor zorg door huisartsen, ziekenhuis en psychiater. Ook vallen de kosten van de apotheek meestal onder de voorwaarden zoals opgenomen in het basispakket. Hiermee is de belangrijkste zorg voor elke Nederlander gewaarborgd.

Inhoud van het basispakket

Voor elke zorgverzekeraar staat vast welke zorgkosten vanuit het basispakket vergoed dienen te worden. Het e.e.a. is vastgelegd in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hypnotherapie is hierin niet opgenomen. Hypnotherapie wordt gezien als een alternatieve geneeswijze, waarvoor u aanvullend verzekert dient te zijn. Meer info is hier te vinden.

Eigen bijdrage

In Nederland kennen we een verplichte eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. Voor 2017 is dit vastgesteld op € 385,00 per persoon v.a. 18 jaar. Dit houdt in dat u de eerste € 385,00 voor zorg zelf moet betalen. Daarna worden de kosten voor zorg voldaan door de zorgverzekeraar.

Aanvullende zorgverzekering

Wanneer u denkt extra zorg nodig te hebben, bijvoorbeeld in de vorm van alternatieve- of complementaire zorg, dan kunt u kiezen voor een aanvullende zorgverzekering. Hiermee worden kosten van bijvoorbeeld hypnotherapie deels vergoed. Een actueel overzicht kunt u vinden op zorgwijzer.nl. In de meeste gevallen heeft u hiervoor geen verwijsbriefje van de huisarts nodig en kunt u zelf een afspraak maken.

Welke therapeuten worden vergoed?

In het Nationaal Hypnotherapie Register kunnen therapeuten zelf aangeven of verleende diensten in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding door zorgverzekeraars. Het register biedt de mogelijkheid om te zoeken op een bepaalde verzekeraar. In één oogopslag ziet u meteen bij welke therapeut u terecht kunt.

Wij adviseren u om alvorens een afspraak te maken, eerst de polisvoorwaarden te controleren. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar, dit om teleurstelling achteraf te voorkomen.

Hypnose.nl en het Nationale Hypnotherapie Register kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor incomplete of onjuiste informatie betreffende zorgverzekeraars.

Dit artikel delen?