Hypnose & Hypnotherapie

Medische hypnose en hypnotherapie

Angsten en fobieën elimineren door hypnotherapie

Angsten en fobieën - vrouw met angstgevoelens

Een op de vijf Nederlanders heeft er last van. We hebben het hier over angsten en fobieën. Maar wat is een angst nu precies en wat kunnen we er tegen doen?

Als we lijden onder angstgevoelens spreken we in het algemeen over een angststoornis. Angststoornissen is een verzamelnaam voor tal van verschillende angsten w.o: dwangstoornis (OCS), hypnochondrie (angst om een ernstige ziekte te hebben/krijgen), paniekstoornis, piekerstoornis, sociale fobie of bijvoorbeeld straatvrees. Hypnotherapie is een methode om angsten te overwinnen en te elimineren.

Wat is een angst of fobie precies?

Angst is een emotie (gevoel) dat een reactie is op dreigend gevaar. Als gevolg van dit dreigend gevaar vindt er een reactie in je lichaam plaats. Zo gaat vaak het hart sneller kloppen, stijgt de bloeddruk, versnelt de ademhaling en spannen spieren zich aan. Het lichaam raakt dus in opperste staat van paraatheid.

Het maakt echter niet uit of dit dreigend gevaar nu realistisch is of irrealistisch. Angsten kunnen ons ingeprent worden, bijvoorbeeld door een ingrijpende gebeurtenis of een herhaling van bepaalde events (gebeurtenissen). Al vanaf de geboorte leren we wat goed en slecht voor ons is. Dit leerproces wordt tijdens de kindertijd vaak overgenomen van autoriteiten zoals onze ouders en andere gezaghebbenden maar kan natuurlijk ook door onszelf worden aangeleerd. Angstgevoelens zijn een dus een respons van een conditionering.

Alle conditioneringen (leermomenten) worden vastgelegd in delen (parts) en zijn gehuisvest in ons onderbewustzijn. Telkens wanneer er een confrontatie plaatsvindt met een trigger, wordt er door het onderbewustzijn een emotie gecreëerd om ons te beschermen tegen dreigend gevaar. Er vindt dus een reactie plaats in ons lichaam dat op een onbewust niveau wordt aangestuurd en meestal niet op een bewuste wijze onderdrukt kan worden.

Angst is eigenlijk een goede raadgever, tenminste als die angst ook daadwerkelijk gegrond is. Omdat deze emoties ook plaatsvinden in situaties dat er eigenlijk geen sprake is van dreigend gevaar kunnen we als mens behoorlijk last hebben van deze angstgevoelens.

De behandeling van angsten en fobieën

Indien er sprake is van een lichte of matige angst, kan de behandeling bestaan uit gesprekstherapie. Cognitieve therapieën hebben tot doel om de angst inzichtelijk te maken. Er word je geleerd om te wennen aan de angstgevoelens, anders te denken en dus anders om te gaan met angstsituaties.

Met hypnotherapie pakken we de angst aan waar deze gehuisvest is, namelijk in het onderbewustzijn. Geconditioneerde responsen zijn vastgelegd in delen. Deze delen worden als het ware herschreven waardoor de respons zal veranderen en het lichaam anders zal reageren op triggers (uitlokkers van angst). Ook de Yager Therapie® is een hypnotische techniek die bij uitstek geschikt is om angsten te elimineren.

Onderstaand staan een aantal veel voorkomende angsten en fobieën weergegeven die veelvuldig en met succes in de praktijk voor hypnotherapie worden behandelt.

Installeer als webapp

Ja, graag!
×