Register deelname

  1. Homepage
  2. Register deelname

Register deelname

Het Nationaal Hypnotherapie Register controleert, beheert en geeft licenties uit voor het in de door Stichting Hypnose Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom geregistreerde beeldmerk "Register Hypnotherapeut®".

De titel Register Hypnotherapeut® i.c.m. het beschermde beeldmerk mag uitsluitend gebruikt worden indien men voldoet aan bepaalde opleidings- en kwaliteitscriteria en is voorbehouden aan therapeuten met een opleiding in directe (klassieke) hypnotherapie.

Ook de Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) kent de titel "Register Hypnotherapeut", dit i.c.m. het door haar geregistreerde beeldmerk in het merkenregister.

Het Nationaal Hypnotherapie Register maakt zich sterk om gekwalificeerde beroepsbeoefenaars te onderscheiden door dit kenbaar te maken aan de consument aan de hand van de geregistreerde beeldmerken en logo's.

Aanmelden als Register Hypnotherapeut®

Wilt u zich als hypnotherapeut onderscheiden en de titel "Register Hypnotherapeut®" i.c.m. het beeldmerk gebruiken?

Indien uw praktijk als bedrijf is ingeschreven bij de kamer van koophandel en u een afgeronde opleiding in directe hypnose heeft genoten, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een licentie tot het gebruik van de titel "Register Hypnotheapeut®" i.c.m. het onderstaande beeldmerk. U mag dan onder voorwaarden het beeldmerk gebruiken op uw website en in correspondentie.

Om u aan te melden dient u de registratieprocedure te doorlopen. Na ontvangst van uw registratieformulier wordt bekeken of u voldoet aan de gestelde criteria waarna u per e-mail een bevestiging ontvangt. Aanmelding en opname in het register is gratis. Een hardcopy certificaat is als optie (niet gratis) beschikbaar.

Register Hypnotherapeut®

Register Hypnotherapeut: als deskundigheid en betrouwbaarheid belangrijk zijn!

Dit artikel delen?