Hoge bloeddruk, hypnose & hypnotherapie

  1. Homepage
  2. Medisch
  3. Hoge bloeddruk, hypnose & hypnotherapie
Hoge bloeddruk, hypnose & hypnotherapie

Hoge bloeddruk, hypnose & hypnotherapie

Hoge bloeddruk? Hypnose en hypnotherapie succesvol complementair toepassen.

In vaktermen wordt hoge bloeddruk ook wel hypertensie genoemd. De medische oorzaken voor hypertensie kunnen divers zijn. Een te lang aanhoudende hypertensie beschadigt de wanden van de slagaders en bevordert daardoor het ontstaan van slagaderverkalking. Risicofactoren die kunnen leiden tot een verhoogde bloeddruk zijn: rookverslaving, alcoholverslaving, hoog cholesterol, diabetes (suikerziekte), overgewicht en stress. Het spreekt voor zich dat bij een constatering van hoge bloeddruk eerst gekeken moet worden naar behandeling van de risicofactoren. Een verandering van een ongezonde leefstijl naar een gezonde leefstijl kan al zorgen voor een aanmerkelijk lagere bloeddruk. Wanneer niet geheel duidelijk is waar de oorzaak van hoge bloeddruk ligt wordt gesproken van essentiële hypertensie.

De bloeddruk kan gemeten worden met een bloeddrukmeter. De resultaten die worden weergegeven zijn zowel de bovendruk (systolische druk) als de onderdruk (diastolische druk). Bij een gezond mens liggen deze waarden op 120 mm kwikdruk voor de bovendruk en 80 mm kwikdruk voor de onderdruk. Van hoge bloeddruk spreken we als de waarden voor de onderdruk hoger zijn dan 95 of 160 of hoger voor de bovendruk.

Hoge bloeddruk, hoe te herkennen


In veel gevallen merkt men niets van een te hoge bloeddruk. Wanneer hypertensie echter te lang aanhoudt, kunnen er wel symptomen optreden. Gevolgen van hypertensie die bekend zijn, zijn o.a. vermoeidheid, rusteloosheid, hoofdpijn, misselijkheid, kortademigheid en bijvoorbeeld wazig zien. Vaak worden deze problemen behandeld zonder eerst te kijken wat de achterliggende oorzaak is. Het is daarom beter om voor bronaanpak te gaan dan de symptomen te bestrijden.

Hypertensie, hypnose en hypnotherapie


De meeste cliënten die naar de praktijk komen hebben last van essentiële hypertensie. Bij deze vorm van hoge bloeddruk waarvoor geen aanwijsbare oorzaak is, moet men de bron zoeken in de richting van emotionele problemen of conflicten. Hypnose en hypnotherapie kunnen in dit geval van groot nut zijn. Ook indien bekend is wat de oorzaak van hypertensie is, kan een hypnotiseur of hypnotherapeut, eventueel in samenwerking met een arts of medisch specialist, gericht in die richting werken om de gevolgen ervan te beperken. Een andere bewezen methode voor zelfvertering is zelfhypnose. Door het toepassen van de aangeleerde technieken is het mogelijk om een slechte levenswijze te doorbreken.

Ook in het Nationale Hypnotherapie Register staan praktijken vermeld die ervaring hebben met hoge bloeddruk.