Effectiviteit hypnotherapie

  1. Homepage
  2. Wetenschap
  3. Effectiviteit hypnotherapie
Effectiviteit hypnotherapie

Effectiviteit hypnotherapie

Hypnotherapie en hypnose genieten de laatste jaren veel belangstelling en dat is niet voor niets. Er vinden steeds meer wetenschappelijke onderzoeken plaats naar de effectiviteit van therapeutische hypnose. In Nederland en de ons omringende landen wordt hypnose al met succes toegepast in ziekenhuizen, bijvoorbeeld als behandeling tegen darmklachten w.o. het prikkelbare darm syndroom. Prof. dr. Marc Benninga (AMC) en drs. Arine Vlieger (Wilhelmina kinderziekenhuis Utrecht) speelden hierbij een leidinggevende rol.

Dr. Alfred A. Barrios Ph.D. clinical psychologist, vergeleek de effectiviteit van hypnotherapie met psychotherapie en cognitieve gedragstherapie in een driejarige studie en kwam tot de volgende conclusie:

EffectiviteitAantal behandelingen
Op basis van bovenstaande grafiek kan worden gesteld dat de effectiviteit van hypnotherapie zeer groot is t.o.v. beide andere therapievormen. Hypnotherapie kent het laagst aantal behandelingen en de hoogste effectiviteit. Daarnaast zijn de kosten veel lager dan bij andere therapievormen.