Drugsverslaving een halt toeroepen met hypnose & hypnotherapie

  1. Homepage
  2. Verslaving
  3. Drugsverslaving een halt toeroepen met hypnose & hypnotherapie
Drugsverslaving een halt toeroepen met hypnose & hypnotherapie

Drugsverslaving een halt toeroepen met hypnose & hypnotherapie

Drugsverslaving en hulp nodig? Een deskundig hypnotherapeut kan je helpen!

Drugsverslaving kent vele gezichten. Drugs kunnen we onderverdelen in softdrugs en harddrugs. Op de website van het Trimbos instituut vind je alle kengetallen over drugsgebruik. Hieruit kun je concluderen dat het druggebruik onder jongeren sterk gestegen is en zelfs toeneemt. Vooral op dance party’s en feesten wordt steeds meer drugs gebruikt. Dit soort drugs (vaak: XTC, cocaïne, speed, GHB) staan ook wel bekend als partydrugs of uitgaansdrugs. Allen werken ze zeer verslavend en brengen grote gezondheidsrisico’s met zich mee. Bij het stoppen met een drugsverslaving wordt altijd  deskundige hulp geadviseerd. Meer info m.b.t. Trimbos.

Drugsverslaving, hypnose en hypnotherapie


Hypnotherapie kan bij sommige drugs goed helpen. Bij andere drugs, zoals GHB en heroïne is het nauwelijks verantwoord om hiermee aan de slag te gaan. Over het algemeen geldt dat de hypnotiseur of hypnotherapeut goed bekend dient te zijn met de verschijnselen die kunnen optreden bij het acuut stoppen van een drugsverslaving. Wanneer voor een verslaving gekozen wordt voor hypnose / hypnotherapie, kan dit het beste gebeuren in samenwerking met een professionele instantie, een huisarts of medisch specialist.

Drugsverslaving: Amfetamine verslaving


Amfetamine, een verboden synthetische drug, wordt in de volksmond ook welk speed, rappe, crank of jabba genoemd en is een oppeppend middel in poedervorm of pillen. Het onderdrukt moeheid en werkt concentratie verhogend. De werking ligt, afhankelijk van het gebruik, tussen 4 en 12 uur. Langdurig gebruik (drugsverslaving) heeft geestelijke en lichamelijke risico’s tot gevolg, zoals hart- en vaatproblemen, uitputting en gewichtsverlies, hersenschade, oververhitting, depressie en psychose. Afkickverschijnselen kunnen zijn: een zware vorm van paranoia en ernstige depressies. Hypnotherapie kan niet alleen helpen om deze periode te doorstaan, eventueel i.c.m. oppepmiddelen zoals cafeïne, taurine of spirulina, maar ook de gewoonte hieromtrent veranderen.

Drugsverslaving: Cocaïneverslaving


Ook de harddrug cocaïne (snuifcoke) is een oppeppend en stimulerend middel. Het geeft je een energiek, zelfverzekerd en vrolijk gevoel. Cocaïne wordt meestal in poedervorm aangeboden. Wanneer cocaïne schoongemaakt is aan de hand van ammoniak wordt dit ook wel aangeboden als crack. Het kan gesnoven, gerookt of gespoten worden. De kenmerken van deze drugsverslaving zijn o.a: achterdocht, angst, depressie, ernstige hartproblemen en hartaanval, gewichtsverlies, uitputting en verwardheid. De afkickverschijnselen zijn vergelijkbaar met die van amfetamine. Mits de juiste motivatie, kan de toepassing van hypnose succesvol worden ingezet.

Drugsverslaving: XTC verslaving


Vaak wordt ten onrechte gedacht dat XTC niet verslavend werkt. XTC bevat in zijn meeste pure vorm de stof MDMA. Tegenwoordig worden vaak giftige substanties gemengd en verwerkt in de pillen. Wanneer door veelvuldig gebruik de werking vermindert, wordt veelal overgegaan tot het gebruik van andere soorten drugs. XTC is absoluut niet onschuldig. XTC zorgt voor bewustzijnsveranderende en oppeppende effecten. Gebruikers ervaren een gevoel van samenhorigheid en openheid. Als nadelige verschijnselen worden genoemd: misselijkheid, stijf gevoel in armen en benen, darmklachten, hartkloppingen, onrust en slecht slapen. Indien je dwangmatig XTC gebruikt en hiermee wilt stoppen, kies dan professionele hulp!

Voor behandelingen van drugsverslaving met hypnose of hypnotherapie kun je in het Nationaal Hypnotherapie Register zoeken naar een geschikte praktijk.