Claustrofobie, hypnose & hypnotherapie

  1. Homepage
  2. Angsten
  3. Claustrofobie, hypnose & hypnotherapie
Claustrofobie, hypnose & hypnotherapie

Claustrofobie, hypnose & hypnotherapie

Claustrofobie stoppen? Hypnose en hypnotherapie bieden altijd een uitweg!

Claustrofobie ofwel engtevrees is een angst of angststoornis en is afgeleid van het Latijnse claudere (sluiten) of claustrum (slot). In Wikipedia valt te lezen dat het een fobie is voor kleine- of afgesloten ruimten. Toch is dit niet helemaal waar. Claustrofobie en de gevolgen daarvan treden op wanneer iemand zich in een kleine- of enge ruimte bevindt. Men is niet bang voor de ruimte op zich.

Mensen die aan claustrofobie lijden, ontwikkelen angstsymptomen als ze zich in ruimten bevinden waarbij een uitweg moeilijk bereikbaar is of waarbij ze geen mogelijkheid hebben om te ontsnappen in een noodsituatie. De angstgevoelens treden vaak op in liften, vliegtuigen, treinen, bussen, openbare toiletruimten, kleine zaaltjes en nauwe doorgangen die zij als te eng of te benauwd ervaren. De angstgevoelens kunnen hevig zijn, soms zelfs leiden tot paniekaanvallen waarbij er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Ook is het mogelijk dat de claustrofoob van angst “bevriest”.

Claustrofobie, hypnose en hypnotherapie


Natuurlijk zijn er veel therapievormen die hulp kunnen bieden bij het oplossen van claustrofobie. Zo wordt o.a. gebruik gemaakt van bijvoorbeeld EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), een techniek waarbij het verwerkingsproces plaatsvindt aan de hand van herinneringen en waarbij de cliënt tegelijkertijd wordt afgeleid d.m.v. bewegingen of geluiden. Ook psychotherapie kan tot het oplossen van het probleem leiden al zijn hiervoor meestal wel veel behandelingen nodig.

Een andere, snelle manier om claustrofobie en de gevolgen daarvan te elimineren is het gebruik van hypnose en hypnotherapie. In een rustige en aangename sfeer wordt de cliënt in trance gebracht om vervolgens aan de hand van hypnose- of regressietechnieken het probleem te verhelpen. Het gevolg van de behandeling is dat de angstsymptomen wegblijven bij het betreden van ruimten die voorheen vermeden werden.

Uiteraard kun je zelf ook maatregelen nemen om angstgevoelens te verminderen. Op de website van “mens en gezondheid” staan een aantal tips om zelf aan de slag te gaan. Mocht het e.e.a. niet tot het gewenste resultaat leiden, overweeg dan eens een goede hypnotherapeut die bekend is met claustrofobie. Ook in het Nationale Hypnotherapie Register vind je therapeuten met deze specialisatie.