BMI berekenen met de BMI meter

  1. Homepage
  2. Wetenschap
  3. BMI berekenen met de BMI meter
BMI berekenen met de BMI meter

BMI berekenen met de BMI meter

De afkorting BMI staat voor Body Mass Index en is een index die de verhouding van het gewicht tot de lichaamslengte weergeeft. De uitkomst geeft een getal weer dat tevens een indicatie is voor gezondheidssituatie. Om na te gaan welke invloed de Body Mass Index heeft op de gezondheid zijn daarnaast ook andere factoren zoals de etniciteit,  het geslacht, de leeftijd en de middelomtrek (taille) van belang. Een betrouwbare BMI meting is mogelijk voor personen met een leeftijd van 2 tot ca. 70 jaar.

Onderstaand kunt u uw eigen Body Mass Index berekenen aan de hand van de BMI meter. Naast de BMI kan deze meter nog andere belangrijke waarden weergegeven. Hierdoor is het mogelijk om een exacte berekening te maken van calorieverbruik indien u een bepaald streefgewicht wilt bereiken. Onderaan deze pagina vindt u een uitvoerige verklaring van de afkortingen en veelgebruikte termen.

 

BMI calculator

ft
in
lbs
lbs
jaar
dagen
%
%
%
in

Basal Metabolic Rate

Total Daily Energy Expenditure

--

BMR

--

TDEE

--

LBM

--

FBM

--

BMI

--

Waist to Height

--

MFM

--

MRDC

--

Workout Calories

--

Rest Calories

--

Weeks To Goal

--

Final Weight

--

Obesitas

Voor een verantwoord gebruik en de uitleg van de geanalyseerde gegevens, neem contact op met een specialist.


Uitleg BMI en andere termen


BMR - Basal Metabolic Rate

BMR staat voor Basal Metabolic Rate (ruststofwisseling) en geeft het aantal calorieën aan dat u nodig heeft in rust. Hiermee wordt bedoelt de benodigde energie om de normale lichaamsfuncties te kunnen laten plaatsvinden. Normale lichaamsfuncties zijn o.a. bloedcirculatie, ademhaling, spijsvertering en stofwisselingsprocessen. Het getal geeft met andere woorden het aantal calorieën aan die u nodig heeft om in leven te blijven. Om een juiste berekening te kunnen maken is opgave van het geslacht, de leeftijd, het gewicht en de lengte noodzakelijk. In de calculator kunt u gebruik maken van 4 verschillende formules. De meest gebruikte formule is de Mifflin-St Jeor formule.
TDEE - Total Daily Energy Expenditure

TDEE staat voor Total Daily Energy Expenditure. De waarde welke wordt weergegeven is het aantal calorieën die u gedurende de dag gebruikt. De berekening komt voort uit de BMR zoals hierboven weergegeven waarbij de activiteit wordt meegerekend. Zit u de hele dag, dan verbruikt u minder energie dan wanneer u zich elke dag inspant. Om de juiste waarde te berekenen is naast de bovenstaande gegevens dus ook de activiteit van belang. U kunt de activiteit ingeven door een selectie te maken uit enkele vaste waardes die uw dagelijkse activiteiten zo goed mogelijk benaderen.
LBM - Lean Body Mass

LBM staat voor Lean Body Mass en geeft het lichaamsgewicht aan zonder vet.
FBM - Fat Body Mass

FBM staat voor Fat Body Mass en is het gewicht van het lichaamsvet.
WTH- Waist To Height

WTH staat voor Waist To Height en wordt ook wel eens afgekort als WHtR. Een benaming die ook gebruikt wordt is waist-to-stature ratio (WSR). De uitkomst is een getal onder de één of een percentage. Hoe hoger dit percentage, des te meer kans op cardio gerelateerde problemen. In het onderstaande overzicht kunt u eenvoudig nagaan in welke categorie u zich bevindt.

WTH Waist to Height ratio
bron: Wikipedia

MFM - Maximum Fat Metabolism

MFM staat voor Maximum Fat Metabolism en geeft het maximale energieverbruik aan in calorieën beneden de TDEE om geen spiermassa te verliezen. Wanneer meer energie verbruikt wordt vindt afbouw van spiermassa plaats.
MRDC - Minimum Recommended Daily Calories

MRDC wat staat voor Minimum Recommended Daily Calories geeft een advies voor de minimale energiewaarde in calorieën die dagelijks nodig zijn.
Workout Calories

De workout calories geeft de aantal calorieën aan nodig zijn om intensieve inspanningen te kunnen verrichten.

Problemen die zich kunnen voordoen bij een hoge BMI


Wanneer u last heeft van ernstig overgewicht kunnen zich er problemen voordoen. Bekende aan gewicht gerelateerde problemen zijn o.a: suikerziekte, hoog cholesterol, verhoogde bloeddruk, hart- en vaatziekten, slaapapneu, onvruchtbaarheid en artrose. Andere veelvoorkomende problemen zijn ook: pijn in de rug, depressie, migraine, astma, maagzuurbranden en jicht.

Uw BMI is hoog en u heeft overgewicht of obesitas?


Heeft u overgewicht (BMI tussen 25 & 30) dan raden wij u aan om uw gewicht om enige kilo's te reduceren. Let op uw voedingspatroon en zorg dat u wat meer beweegt (30 minuten per dag). Wilt u niet diëten maar toch snel wat overtollig gewicht kwijt, overweeg dan eens een hypnose of hypnotherapie behandeling.

Wanneer uw BMI hoger is dan 30 heeft u ernstig overgewicht ofwel obesitas. Een BMI hoger dan 30 brengt gezondheidsrisico's met zich mee. Neem een drastisch besluit en werk aan uw gezondheid door uw eetpatroon definitief te veranderen. Heeft u daar moeite mee, informeer dan eens bij een hypnotiseur of hypnotherapeut. Enkele behandelingen of een virtuele maagband kunnen u daarbij helpen.

Bij een BMI van 40 of hoger heeft u morbide obesitas ofwel klinische obesitas wat een ziekelijk overgewicht is. In dit geval raden wij u aan om direct contact op te nemen met een arts of medisch specialist. Hypnose en hypnotherapie kunnen complementair (aanvullend) worden toegepast om makkelijker het doel van een gezond gewicht te bereiken door permanente verandering van levensstijl.