Beroepsverenigingen

  1. Homepage
  2. Beroepsverenigingen

Beroepsvereniging Algemeen

Een beroepsvereniging is een belangenorganisatie die zich inzet voor de bij haar aangesloten leden. Naast dat zij de belangen behartigd voor therapeuten heeft een beroepsvereniging nog een aantal andere belangrijke taken. Zo heeft een beroepsvereniging een controlerende taak en is het een bindende factor in de relatie tussen therapeut en consument.Beroepsverenigingen zijn vaak aangesloten bij zgn. koepelorganisaties. Beide organisaties bewaken de kwaliteit van de aangesloten leden en maken bijvoorbeeld afspraken met zorgverzekeraars. Verder onderhouden zij nauwe contacten met overheidsinstanties en andere belangenorganisaties.

Een andere belangrijke taak van een beroepsvereniging is het waarborgen van kwaliteit. Zo zijn leden gehouden aan verplichte na- en bijscholingen en intervisiebijeenkomsten. Op deze wijze blijft het kennisniveau hoog en kunnen cliënten reken op de best mogelijke zorg.

Het Nationaal Hypnotherapeuten Register biedt therapeuten de mogelijkheid om hun scholing en ervaring op te nemen in het overzicht. Het vergemakkelijkt uw keuze ten aanzien van een bepaalde therapeut.

Beroepsverenigingen voor hypnose en hypnotherapie

Aan de rechterzijde vindt u een kort overzicht van beroepsorganisaties voor hypnotherapeuten. Voor inhoudelijke informatie verwijzen wij graag door naar de website van de desbetreffende vereniging/organisatie.

NBVH

De Nederlandse Beroepsvereniging Van Hypnotherapeuten (NBVH) is de grootste en meest bekende organisatie in Nederland. Zij stelt hoge eisen aan de leden v.w.b. opleiding en kwaliteitsniveau. Veel aangesloten therapeuten komen in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraars. De meest actuele lijst is te vinden op haar website.

HVNL

De Hypnose Vereniging Nederland (HVNL) is een beroepsvereniging voor directe hypnotherapie. De bij haar aangesloten leden hebben een intensieve opleiding klassieke hypnotherapie genoten. Om de therapeutische kracht van klassieke hypnose volledig tot zijn recht te laten komen, heeft de HVNL geen overeenkomsten gesloten met zorgverzekeraars. Aanvullende informatie is te vinden op haar website.

NVvH

De Nederlandse Vereniging voor Hypnose (NVvH) is een beroepsvereniging voor deskundige beoefening en gebruik van hypnose in de gezondheidszorg. Leden zijn BIG-geregistreerd en hebben een medische achtergrond. Hierdoor worden de meeste therapeuten en specialisten vergoed door zorgverzekeraars. Een lijst van aangesloten leden is hier te vinden.
Dit artikel delen?